top of page
  • Zdjęcie autoraWojciech Jastrowicz

Co to jest depresja endogenna i jakie są jej objawy u młodzieży?

Zaktualizowano: 19 kwi

Depresja endogenna powstaje na skutek biologicznych zaburzeń pracy mózgu, a zatem nie jest wynikiem działania czynników zewnętrznych, stąd problem z jej zdiagnozowaniem i leczeniem. Osoba cierpiąca na tego typu zaburzenie, często popada w społeczną izolację, co dodatkowo pogłębia przebieg tej choroby. Ponadto nieleczona może być bardzo groźna i w najgorszym przypadku prowadzić do samobójstwa. Dlatego tak ważne jest poznanie jej objawów, bowiem może występować nie tylko u dorosłych, ale również u młodzieży.


Depresja endogenna i jej przyczyny


Depresja endogenna, nazywana również wewnątrzpochodną (z greki „endo” oznacza „wewnętrzny”), jest to zespół silnych zaburzeń nastroju i myślenia, których podłożem jest  nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu, zwłaszcza układu nerwowego i hormonalnego. W związku z tym, że najczęściej pojawia się bez widocznej, dające się zidentyfikować przyczyny zewnętrznej (tak jak ma to miejsce w przypadku depresji egzogennej) to może wystąpić u osób, które w powszechnym odbiorze postrzegane są jako szczęście, niedoświadczone traumatycznymi przeżyciami. Dlatego też bywa określana „depresją znikąd”.


Przyczyn depresji endogennej najczęściej doszukuje się w nieprawidłowym działaniu układu systemów nerwowego oraz hormonalnego, a w szczególności w występowaniu zaburzeń  wydzielania substancji, takich jak: serotonina, noradrenalina i dopamina.


Objawy depresji endogennej


Depresja endogenna najczęściej ma  długotrwały charakter. Co prawda z definicji wynika, iż pojedynczy epizod musi trwać min. 2 tygodnie, jednak w praktyce chorzy zmagają się z nią nawet przez długie lata. Co więcej, charakteryzuje się dużym nasileniem i zróżnicowaniem symptomów, które możemy podzielić na: pierwotne (osiowe) i wtórne (niespecyficzne).


Wśród objawów pierwotnych depresji endogennej u młodzieży wskazuje się:


•    depresyjny nastrój, bez wyraźnych przyczyn zewnętrznych, który utrzymuje się przez większą część dnia - nieprzerwanie w okresie min. 2 tygodni;


•    obniżenie napędu psychoruchowego, które objawia się m.in.: spowolnieniem ruchowym, utratą energii i sił, uczuciem ciągłego zmęczenia, małomównością, obniżeniem kondycji intelektualnej, trudnościami z koncentracją, pamięcią, logicznym myśleniem;


•    zaburzenie rytmu okołodobowego, w tym: bezsenność i trudnościami w zasypianiu;


•    nieprzemijające uczucie lęku, poczucie zagrożenia, nerwowe wyczekiwanie itp.  ruchowej.


Ponadto w przebiegu depresji endogennej mogą występować również symptomy niespecyficzne, takie jak:


•    spłycenie emocji, np. brak reakcji na pozytywne wydarzenia, które mają miejsce wokół


•    obniżone zainteresowanie światem zewnętrznym, innymi ludźmi, a nawet sobą


•    niska samoocena, silne poczucie winy bez dającego się określić powodu, lęk przed oceną zewnętrzną,


•    alienacja – na płaszczyźnie towarzyskiej czy rodzinnej,


•    zaburzenia łaknienia lub niepohamowany apetyt,


•    nasilony lęk przed śmiercią lub odwrotnie – skłonności samobójcze.



Depresja endogenna u młodzieży – jak leczyć?


Leczenie depresji endogennej powinno odbywać się na kilku płaszczyznach.


Po pierwsze, konieczna jest opieka psychiatry, który podejmie odpowiednie leczenie farmakologiczne. W ramach terapii stosuje się leki antydepresyjne, które są inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny lub też leki trójcykliczne, zwiększające poziom neuroprzekaźników w układzie nerwowym.


Po drugie, terapia farmakologiczna powinna być wzmocniona psychoterapią. W leczeniu depresji endogennej wskazana jest terapię psychodynamiczna lub poznawczo-behawioralna. Jeśli chodzi o terapię psychodynamiczną to pomaga ona w przełamywać różnego rodzaju barier psychicznych. Zaś terapia poznawczo-behawioralna opiera się, w dużym skrócie, na pracach domowych wykonywanych z tygodnia na tydzień.


Coraz bardziej popularna staje się również terapia rodzinna, dzięki której pomoc uzyskuje nie tylko pacjent, ale również rodzina.

72 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Depresja. Jak wspierać ucznia z Depresją?

Jak wspierać ucznia z objawami depresji? Traktuj bardzo poważnie to, co uczeń mówi. Nawet jeżeli wydaje ci się, że kłamie. Nigdy nie wiesz czy to jest kłamstwo, chęć zwrócenia uwagii czy Depresja. Nie

Związek między depresją a mediami społecznościowymi

Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że dzisiejszy szybkim tryb życia media społecznościowe na stałe zagościły w codziennych realiach. Serwisy i portale różnego typu stanowią nieodłączną część każdego

Jak ograniczyć social media?

Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, że obecnie social media na dobre zagościły się w naszych życiach. Internet i poszczególne portale są dla nas nie tylko oknem na świat i dostępem do najważniejsz

Komentáře


bottom of page